Image %284%29

"Flamura.Online L.L.C" shpall konkurs pune

Flamura.Online L.L.C. shpall konkurs pune për pozitën Agjent i shitjes

Detyrat

·Bënë prezantimin dhe shitjen e produkteve tona, 

·Zbaton në përpikmëri planin e shitjes

·Përgaditë planin mujor dhe javor të vizitave tek klientët potenciale

·Përgaditë raportet mujore, javore dhe ditore (sipas kërkesës) dhe i dërgon tek Menaxheri

·Detyrat shtesë të kërkuara nga punëdhënësi në fushën përkatëse

Kualifikimet

·Student apo të diplomuar në Fakultetin Ekonomik (e preferueshme)

·Përvoj pune së paku 3 vite

·Aftësi të shkëlqyeshme komunikuese

·Patent shoferi kategoria B (e obligueshme)

·Të ketë imazh profesional, etikë dhe sjellje të mira

·Të ketë shkathtësi të shkëlqyeshme ndër-personale dhe të komunikimit;

·Të ketë shkathtësi të shkelqyeshme organizative dhe të menaxhimit të kohës;

Si të aplikoni:

Për të aplikuar për këtë mundësi punësimi, ju lutemi dërgoni CV-në tuaj dhe dokumentet e tjera shoqëruese në adresën e e-mail-it: info@flamura.online www.flamura.online  

 Nr.tel 049141133Adressa : Rr.Rexhep Luci 16/3-1,Prishtine